top of page

VI ER EN DEL AV LØSNINGEN

I QUARKS lever vi i fremtiden. Vi lever i en tid som krever nytenkning og innovasjon for å skape nye løsninger på gamle problemer. En tid der bærekraft står i sentrum for forretningsstrategier og nye markeder åpner seg. Vi er en del av dette. Og det er vi stolte av.


Bærekraftig lønnsomhet

Ifølge Sustainability Hubs undersøkelse fra 2021, har hele 87 % av norske bedrifter bærekraft som en del av sin strategi. Dette er gode nyheter for både miljø og klima, men det er også en annen grunn til at ni av ti bedrifter i Norge nå jobber aktivt med å innføre bærekraftig drift: Det lønner seg.


Allerede i 1995 påviste et Harvard-studie utført av Michael E. Porter og Claas van der Linde at det ikke er noen motsetning mellom bærekraft og lønnsomhet – snarere tvert imot. Studiet viste at bedrifter med bærekraft som en del av strategien sin, opplevde det som et konkurransefortrinn siden det reduserte kostnader, effektiviserte driften og påvirket omdømmet positivt. Likevel ble bærekraft nedprioritert i mange år, både fordi trusselen om klimakrise fortsatt var ganske abstrakt for både bedrifter og folk flest – og fordi politikere vegret seg for å pålegge reguleringer og avgifter på næringslivet. Resultatet kjenner vi.


I dag, nesten tretti år og en Paris-avtale senere, er bærekraft ikke lenger et litt ullent begrep som opptrer i politiske festtaler og årsrapporter. Det er blitt en selvfølgelig del av alle seriøse selskapers forretningsstrategi, både på grunn av nye lover og regler, men også fordi ansatte og kunder etterspør det. Og fordi selskapene selv merker gevinsten ved å dreie driften i en mer bærekraftig retning. I takt med dette vokser også etterspørselen etter kompetanse innen bærekraft, teknologi og innovasjon. Det er her QUARKS kommer inn i bildet.


Hvordan hjelper vi kundene våre?

Kort forklart hjelper vi våre kunder til å se muligheter innen bærekraft. Ved hjelp av vår kunnskap, arbeidskraft og teknologi, utvikler vi innovative løsninger som bidrar til at kundene våre er godt rustet for fremtidens utfordringer. For er det én ting vi er sikre på, så er det at bærekraft og klimahensyn bare kommer til å spille en enda viktigere og mer avgjørende rolle for bedrifters konkurransekraft i årene som kommer.


Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg i ditt bærekraftsarbeid, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.Vi skal være et godt eksempel

QUARKS skal være i fremste rekke i vår bransje når det gjelder bærekraftig drift. Vi har derfor innført en rekke tiltak for å fremme det vi kaller «en sunn og bærekraftig livsstil».


  • Prosentandel til ideelle organisasjoner Vi har nedfelt i vedtektene våre at en prosentandel av vårt årlige overskudd skal gis til en ideell organisasjon. Hvem som får pengene, blir både nominert og valgt av de ansatte i QUARKS.


  • Digital bevissthet Mange er ikke klar over hvor mye CO2 de slipper ut gjennom sin digitale tilstedeværelse. Om nordmenn sletter to e-poster per dag i stedet for å ha de liggende på en server, vil vi kunne lade én mobiltelefon med den sparte strømmen. Eksemplene er mange, og vi jobber hele tiden aktivt med å redusere vårt digitale CO2-avtrykk ved effektiv IT-drift.


  • Planter tre med timeføring Når ansatte i QUARKS fører timer, genererer de poeng som igjen blir til trær. Det høres kanskje litt eksotisk ut, men fasit viser at vi sparer masse tid (og e-poster) på at vi slipper å følge opp timeføringen. Godt for klimaet, godt for oss.


  • Frivillig engasjement Vi oppfordrer til og tilrettelegger for medarbeideres frivillige engasjement for miljøet – enten det er å være med på plastrydding i strandsonen, eller brøle for klimaet.


  • Sparer tid og penger på reiser Vi begrenser reising til et minimum, og holder møter digitalt der det er mulig. Må vi reise et sted, bruker vi helst kollektivtransport. Må vi fly, kjøper vi klimakompensasjon.


  • Gjenbruk fremfor forbruk En viktig del av bærekraft handler om forbruk: Hvilke produkter vi bruker og hvordan vi bruker dem. Vi prioriterer produkter som enten kan gjenbrukes eller resirkuleres på en god måte. Et enkelt eksempel som faktisk sparer både oss og miljøet for unødig ressursbruk, er å bytte ut upersonlige plast- og pappkopper med personlige kaffekopper.Dette er noen eksempler på hvordan vi tenker og handler når det gjelder vår egen bærekraft. Vi jobber hele tiden med å komme opp med nye ideer til hvordan vi kan redusere vårt eget CO2-avtrykk. Si fra hvis du har lyst til å være med på laget♻️🌿


Du kan også få med deg oppdateringer om selskapet og våre konsepter, ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. Her vil du også få invitasjon til arrangementer og webinarer fremover 💌


Siste innlegg

Se alle

Comments


Anchor 1
bottom of page