top of page

VEIEN MOT DATAKULTUR: BYGG EN ORGANISASJON SOM LENER SEG PÅ DATADREVEN FAKTA

I dagens samfunn blir stadig mer data generert, og for organisasjoner er det viktigere enn noen gang å vite hvordan man skal håndtere og analysere denne datamengden. En datadreven organisasjon er en organisasjon som tar beslutninger basert på tilgjengelige data og analyserer data for å avdekke trender og mønstre som kan hjelpe organisasjonen med å forbedre sin virksomhet.


Hva er en datadreven kultur?

For at en organisasjon skal oppnå å bli datadreven, er det viktig å legge ned ressurser og midler for å oppnå en datadreven kultur. Å etablere en datadreven kultur i organisasjonen handler om å ta i bruk data på en systematisk måte for å forbedre beslutningstaking og ytelse. En datadreven kultur krever at beslutninger i organisasjonen er basert på data og analyser. Det krever at organisasjonen har tilgang til data og har ressurser og kompetanse til å analysere denne dataen. En datadreven kultur krever også at organisasjonen har en systematisk tilnærming til å samle inn data og analysere denne dataen. Det krever også at organisasjonen har verktøy og teknologi på plass for å samle inn og analysere data på en effektiv måte.


En datadreven kultur krever også at organisasjonen har en kultur som støtter bruken av data og analyser i beslutningsprosesser. Det krever også at organisasjonen har ansatte med riktig kompetanse og opplæring som kan håndtere data og bruke dette på en effektiv måte.


Fordeler for datadrevne organisasjoner

En datadreven kultur kan hjelpe organisasjoner med å forbedre sin ytelse og ta bedre beslutninger. Ved å ta i bruk data og analyser på en effektiv måte, kan organisasjoner oppnå en konkurransefordel og øke sin suksess på lang sikt. En datadreven kultur kan også hjelpe organisasjoner med å forbedre kundetilfredshet og optimalisere sin forretningsmodell.


Hvorfor det er vanskelig å oppnå en datadreven kultur

Selv om det er mange fordeler med å ha en datadreven kultur, kan det være vanskelig å oppnå dette. En av de største utfordringene er å skape en kultur som støtter bruken av data og analyser i beslutningsprosesser. Dette krever ofte endringer i organisasjonens ledelse, struktur og kultur.


En annen utfordring er å få tilgang til og analysere data på en effektiv måte. Dette krever ofte investeringer i teknologi og opplæring av ansatte. Endelig kan det være utfordrende å finne og beholde ansatte med den riktige kompetansen til å håndtere data og bruke dette på en effektiv måte.


Å etablere en datadreven kultur i organisasjonen krever derfor en systematisk tilnærming og investering i både teknologi og kompetanse. Men ved å ta i bruk data og analyser på en effektiv måte, kan organisasjoner oppnå en konkurransefordel og øke sin suksess på lang sikt.


Hvor starter man for å få en datadreven kultur i organisasjonen?

En datadreven kultur handler om å ta beslutninger basert på data og analyser, og det kan være en utfordring å komme i gang med dette. Her er noen steg som kan hjelpe organisasjoner på veien mot en datadreven kultur.

Rammeverk for stegvis fremgangsmåte for å bli datadreven

Steg 1: Definere mål og strategi

Først må organisasjonen definere sine mål og strategi for å bli datadrevet. Dette innebærer å identifisere områder der data kan brukes til å forbedre ytelse og ta bedre beslutninger. Organisasjonen bør også definere hvordan data vil bli brukt i beslutningsprosesser og hvordan dette vil bidra til å oppnå organisasjonens mål.


Steg 2: Identifisere og samle inn relevante data

For å bli datadrevet, må organisasjonen ha tilgang til relevante data. Dette krever ofte investeringer i teknologi og opplæring av ansatte. Organisasjoner bør identifisere hvilke data som er relevante for deres mål og strategi, og deretter samle inn disse dataene på en systematisk måte.


Steg 3: Analysere og tolke data

Når organisasjonen har tilgang til relevante data, må de analyseres og tolkes på en effektiv måte. Dette krever kompetanse og verktøy for å analysere data på en systematisk og effektiv måte. Organisasjoner bør identifisere hvilke verktøy og teknikker som er relevante for deres data og mål, og deretter investere i opplæring og teknologi for å kunne analysere data på en effektiv måte.


Steg 4: Implementere endringer basert på data

Når organisasjonen har analysert og tolket dataene, må de implementere endringer basert på funnene. Dette krever ofte endringer i organisasjonens ledelse, struktur og kultur. Organisasjoner bør implementere endringer gradvis og systematisk for å sikre at endringene er bærekraftige og gir ønsket effekt.


Steg 5: Bygge datakompetanse og kultur

For å lykkes med en datadreven kultur er det viktig å bygge opp datakompetanse og en kultur som verdsetter og støtter datainnsikt. Dette kan oppnås gjennom opplæring og bevisstgjøring blant ansatte om viktigheten av data og analyser i beslutningsprosesser. Organisasjonen bør tilby opplæring i dataanalyseverktøy og metoder, samt oppmuntre til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom ansatte.


Steg 6: Kontinuerlig evaluering og forbedring

En datadreven kultur er ikke en engangsprosess, men en kontinuerlig reise. Organisasjoner bør etablere en kultur for kontinuerlig evaluering av datainnsikt og bruken av data i beslutningsprosesser. Dette kan inkludere regelmessig overvåkning av nøkkelindikatorer, gjennomføring av data-drevne eksperimenter og revisjon av strategier basert på nye funn. Det er også viktig å være åpen for tilbakemeldinger og justere tilnærmingen basert på erfaringer og utfordringer underveis.


Merk at det er viktig for organisasjoner å tilpasse disse stegene til sin spesifikke kontekst og behov. Implementeringen av en datadreven kultur kan variere avhengig av bransje, størrelse og modenhetsnivå til organisasjonen.


Rammeverk og standarder

For organisasjoner som ønsker å ta steget mot en datadreven kultur, kan rammeverk og standarder være viktige hjelpemidler i å strukturere og effektivisere arbeidet. Å implementere riktige verktøy og retningslinjer er avgjørende for å utnytte data til sin fulle potensial og oppnå konkurransefordeler på lang sikt. Én mulig tilnærming som bør utforskes, er DAMA (Data Management Association) rammeverket, som kan være svært relevant for organisasjonen.


DAMA rammeverket tilbyr en omfattende og anerkjent tilnærming til styring og utnyttelse av data. Dets fundament er bygget på beste praksis innen datahåndtering og datastyring, og det legger vekt på strategisk planlegging, organisasjonsstruktur, teknologiimplementering og menneskelig kompetanse. Ved å benytte DAMA sitt rammeverk kan organisasjonen sikre at den har en helhetlig og koordinert tilnærming til datadrevet kultur. Det er viktig å trekke frem at dette er et svært omfattende rammeverk. For å starte reisen mot å bli datadreven kan man derfor da utgangspunkt i rammeverket og tilpasse det etter utgangspunktet organisasjonen din har og skreddersy rammeverket til det som passer for organisasjonen.


I tillegg til DMbok-rammeverket til DAMA er det også andre verktøy og standarder som organisasjonen kan vurdere:

  • CRISP-DM er et slikt rammeverk, spesielt nyttig for strukturert tilnærming til dataanalyse.

  • ISO 8000 er en standard som sikrer datakvalitet og standardisering.

  • DIFI: Veileder for orden i eget hus

Ved å kombinere flere relevante rammeverk og standarder, kan organisasjonen skape en helhetlig tilnærming til å bli datadrevet.


For å oppsummere, er overgangen til en datadreven kultur en strategisk og systematisk prosess. Ved å ta i bruk riktige rammeverk og standarder kan organisasjonen sette en solid base for å utnytte data som en verdifull ressurs. Dette, kombinert med riktig teknologi og kompetanseutvikling, vil legge til rette for bedre beslutningstaking, økt effektivitet og en konkurransefordel i dagens dataorienterte forretningsmiljø.

 
bilde av Nina Risung

Ta kontakt med Nina Risung - nina.risung@quarks.no for å høre mer datadreven kultur i organisasjoner, og aktiviteter og tiltak som kan igangsetter for å oppnå dette.


Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


Anchor 1
bottom of page