top of page

HVA DET VIL SI, OG HVORFOR DET LØNNER SEG Å JOBBE AGILT

I QUARKS har vi engasjerte konsulenter innen agil rådgivning og agile team- og prosjektroller. I denne artikkelen vil vi dele noen tanker rundt smidig arbeidsmetodikk, hvorfor det lønner seg, og viktige aspekter for å starte eller fortsette den smidige reisen.Hvorfor vi jobber smidig

Verden er uforutsigbar, så prosjektarbeid i dagens samfunn må derfor være i stand til å tilpasse seg stadig nye utfordringer og muligheter. En studie fra 2015 som tok for seg drøye 1000 prosjekter fordelt på flere industrier og land, viste at effektiviteten og den generelle tilfredsheten økte under bruk av smidige metoder. Studien er publisert i International Journal of Project Management.


I denne kundecasen kan du lese mer om en av de ledende metodene for å gjennomføre smidige prosjekter i store virksomheter.

Det finnes flere spesialiserte metoder og rammeverk innenfor området smidig arbeidsmetodikk. Metodene har alle noen felles kjennetegn og er utformet med tanke på bestemte formål. Vi gjennomgår noen de viktigste kjennetegnene nedenfor.Hva som kjennetegner smidig prosjekter- og team

Kort sagt kan vi si at smidig prosjektstyring handler om å reagere raskt på endringer fremfor å følge en ferdig langsiktig plan. Vi må kunne samarbeide med kunden og justere kursen underveis. En annen side av dette er viktige faktorer som går på samspillet mellom mennesker, prosesser og verktøy.


Måloppnåelse.

Selv om vi frigjør oss i større grad fra planer og veien blir til mens vi går, jobber vi kontinuerlig for å nå målene som er satt for prosjektet. For å nå dette er det viktig med smidig målstyring, som handler mer om å tilrettelegge og følge opp prosjektet. I dette arbeidet er det nyttig å bruke verktøyet OKR (Objectives and Key Results). Verktøyet skal sikre en god målstyring og felles retning for hele virksomheten.


Effektiv systemutvikling og kultur for læring.

Noe av poenget med å jobbe smidig er å oppnå effektive leveranser og produkter. Det vil si at tiden fra et produkt blir utviklet til det blir tilgjengelig på markedet – «time to market» – skal være effektiv.


Grunnen til at effektivitet er så viktig, er at behov og konkurransefortrinn endres raskt i dagens marked. For å treffe ønskene i markedet må man utvikle funksjonalitet eller tjenester på kortere tid enn før, og man må jobbe kontinuerlig for å skape forbedring. Det innebærer at man må reagere på alle endringer underveis. Samtidig skal syklusen mellom spesifisering, utvikling, testing og produksjonssetting være kortest mulig. For å lykkes med en effektive leveranser må kulturen være preget av trivsel og læring.Hvordan vi bistår med smidig rådgivning

Når vi hjelper kundene våre med smidige prosjekter, er det mange momenter som må være på plass for å lykkes. Vi går gjennom de ulike leddene i prosessen nedenfor.


Vi setter sammen et velfungerende team👷‍♀️👩‍💻👩‍🎨👩‍🔧

Når vi jobber smidig, er nøkkelen teamarbeid. For å utnytte potensialet i teamarbeid er det viktig at teamene er tverrfaglige og kryssfunksjonelle, fordi det gir flere perspektiver på arbeidet som skal gjøres. Resultatet er helt nye perspektiver og bedre innsikt i oppgavene teamet skal løse, noe som øker sjansen for å finne gode løsninger. Flere hoder tenker som kjent bedre enn ett.


Vi sørger for at kompetanse og erfaring som er nødvendig for å innfri prosjektets måloppnåelse, er inkludert i teamet. Det er den helhetlige kompetansen som betyr noe. Noen av rollene og kompetansene som burde være representert i teamet, er prosjektleder, scrum master, produkteier, tech lead, utviklere og tester.


Ikke minst er det viktig at teamet har en kultur for å jobbe smidig. I en slik kultur står kommunikasjon helt sentralt. Våre spesialister har bred erfaring med å utvikle en smidig kultur med engasjerte medarbeidere.


Vi sikrer eierskap til prosjektet 📇

Det første vi gjør når vi hjelper kunder med smidig prosjektstyring, er å sikre at ledelsen og teamene har eierskap til prosjektet. Det betyr at deltakerne må ha eierskap til prosjektets mandat og mål. Når eierskapet forankres i forkant av prosjektet, blir det lettere for teamet å arbeide selvstendig med leveranser. Det vil samtidig gi mer motiverte og mer produktive medarbeidere.


Selv om vi ikke følger en ferdig plan når vi jobber smidig, er det fornuftig å ha noen overordnede planer. På den måten kan interessenter holde seg oppdatert underveis. Det bidrar også til at det blir lettere å oppdage avhengigheter til andre prosjekter og initiativer tidlig.


Vi følger med på at teamet fungerer optimalt 🏆🙋

Det er ikke alltid så lett å oppdage hvorfor et team ikke fungerer optimalt. Ut over å sikre rett kompetanse internt i teamet, har det vist seg å være positivt at prosjektlederen tar hensyn til menneskelige faktorer, slik som kommunikasjon, humør og tilfredshet. På den måten vil prosjektlederen bygge tillit i teamet. Det er dessuten viktig at prosjektlederen er ryddig og organisert, takler stress, kommuniserer godt og er opptatt av forbedring.


Vi følger opp at prosjektet leverer i henhold til forventningene 💎

Prosjektlederen skal i større grad enn tidligere lede selvstyrte team. Det varierer hvor selvstyrte teamene er, og dermed hvor stort behov det er for en delaktig prosjektleder. Er prosjektet i en modningsfase vil det ofte være behov for en prosjektleder prioriterer mellom kvalitet, tid og kostnader, også kalt prioriteringstrekanten. Vi har prosjektledere som forholder seg aktivt til alle disse tre faktorene underveis i prosjektet, i tillegg til å guide teamet mot å jobbe mer smidig. Den store utfordringen er å finne en god balanse mellom dem. 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi kan bistå med smidig rådgivning, eller om du synes dette virker spennende og vil være med på laget 👩‍💻⛳


Siste innlegg

Se alle

תגובות


Anchor 1
bottom of page