top of page

KUNDECASE: SCALED AGILE FRAMEWORK I EN AV NORGES STØRSTE BANKER

Siden juni 2022 har vi bistått en av Norges største banker med kompetanse innenfor smidig rådgivning, dokumentasjon og verktøy i et av deres mest ambisiøse prosjekter.


Bankens erkjennelse

For flere år siden erkjente banken at arbeidsmåten for store prosjekter måtte endres. Teknologien utvikler seg uavbrutt og bankene må være i stand til å håndtere såkalte disruptive teknologier, slik som automatisering, kunstig intelligens og maskinlæring. Dette betyr at de må kunne håndtere stadige endringer og effektiv problemløsning. Banken innså at smidig prosjektmetodikk kunne være løsningen.Hvorfor akkurat SAFe-metoden

Det finnes flere spesialiserte metoder innenfor smidig arbeidsmetodikk, der SAFe-metoden (Scaled Agile Framework) egner seg spesielt godt for store virksomheter. SAFe er et rammeverk som hjelper virksomheten med å håndtere utfordringer som oppstår, på best mulig måte. Det hjelper virksomheten med å prioritere oppgaver og sørger for oversikt på tvers av avdelinger og team. En av fordelene med SAFe er at det tillater bedre kommunikasjon og samhandling mellom forretning og IT – et kjent hinder i mange prosjekter.


For å sørge for at forretning og IT jobber mot de samme målene, benytter SAFe- rammeverket «Agile Release Trains» (ART). Agile Release Train er et «tog» satt sammen av flere team som sammen med interessenter utvikler og leverer en eller flere løsninger i en verdikjede. Formålet er å realisere gevinster ved å lage løsninger som gir verdi for sluttbrukere.


Hvordan har SAFe-metoden blitt mottatt internt?

Banker er tradisjonelle institusjoner og vår konsulent fra QUARKS forventet å møte motstand internt. Å forstå at ikke alle umiddelbart vil gi slipp på sine vante måter å jobbe på hadde vært naturlig, ikke sant? Dette var derimot ikke tilfelle hos vår kunde – implementeringen av SAFe har gått (relativt) smertefritt og prosjektorganisasjonen er delt inn i logiske områder som gjør det lett for prosjektdeltakerne å samarbeide på tvers av landegrenser.

I situasjoner der motstand forekommer, er det desto viktigere at vi som konsulenter ikke slutter å utfordre kundene vi rådgiver.

Vi i QUARKS har tro på omstilling ved målrettet jobbing med smidig arbeidsform og metodikk. Vi tilpasser prosjektene våre til kundenes kultur og identitet så godt det lar seg gjøre, ettersom vi vet det tar tid å endre tankesett og bli fortrolige med nye arbeidsmåter.


SAFe gjør det lettere å utvikle en felles løsning.


I banken er avdelinger som forretning

og IT i utgangspunktet adskilt, noe som kan gjøre samarbeid og koordinering av prosjekter vanskelig. Ettersom SAF-e rammeverket er fleksibelt, har vi gjort lokale tilpasninger som gjør at avdelingene holder individuelle og felles planleggingsmøter. Dette fører til forutsigbarhet og planlegging på tvers av avdelinger, tre måneder frem i tid.Gevinster ved å bruke SAFe

En undersøkelse med mer enn 1 million mennesker i over 20 000 selskaper viser at SAFe-metoden gir 10–50 prosent mer engasjerte ansatte, 30–75 prosent raskere «time to market» og 20–50 prosent økt produktivitet og 25–75 prosent bedre kvalitet på resultatene.


Selv om prosjektet i banken ikke er ferdigstilt – kan det vises til resultater: Vi ser at organisasjonen utvikler seg konstant og at de ansattes tankesett i større grad bygger på smidige arbeidsmetoder. Prosjektet har tatt i bruk verktøy som styrker teamene slik at de kan organisere seg selv og ta egne beslutninger. Teamene er samtidig bevisste på sluttproduktet og felles mål. Resultatet er at prosjektet og banken som helhet er bedre rustet til å levere mest mulig verdi til kundene sine.Ta kontakt med Irmelin Skålevik - irmelin.skalevik@quarks.no for å høre mer om hvordan en kan komme i gang med SAFe eller rådgivning rundt smidig arbeidsformer 🤝


Siste innlegg

Se alle

Comments


Anchor 1
bottom of page